Кыргызстанда 82 миң мугалим иштейт, алардын 85% аялдар

Бул тууралуу KG Analytics интеллектуалдык фонду тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөдө айтылды. Мугалимдердин дээрлик жарымы пенсия курагындагы, жашы элүүдөн өтүп калгандар. Ал эми жаштар 10 пайыздан ашпайт. Андыктан изилдөөдө Кыргызстанда мугалим болуп иштөө абройлуу эмес деп жазылган.

error: Content is protected !!