Курс НБ на 20.11.2018 $69,8310 €79,8168

«Жер казынасы жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү сынак өткөрүлөрүн жарыялайт

Вакансия
19 - Сентябрь 2017
www.erkintoo.kg
396
«Жер казынасы жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү
Сүлүктү күрөң көмүр кениндеги №11 Талаасынын жергиликтүү участогун иштетүү максатында жер казыналарын пайдалануу укугун алууга
сынак өткөрүлөрүн жарыялайт
Бул сынак Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 14-декабрындагы № 834 Токтому менен бекитилген жер казыналарын пайдалануу укугуна сынак жарыялоонун тартиби жана шарттары жөнүндөгү Жобого жана Сүлүктү күрөң көмүр кениндеги №11 Талаасынын жергиликтүү участогун  иштетүү максаты менен, кенди пайдалануу укугу боюнча экинчи ирет конкурсту өткөрүү шарттары, тартиби жана критерийлерине  ылайык өткөрүлөт.
Сынак комиссиясы сынакка коюлган жер казынасын пайдалануу укугу үчүн бааны 564 400 000 сомунан кем эмес  өлчөмүндө белгиледи.
Сынакка катышуунун шарттарынын бири – геологиялык маалыматтардын кыскача топтомун 750 850 сомго сатып алуу керек.
Кызыккан тараптар сынакка катышуунун талаптары, ошондой эле Сүлүктү күрөң көмүр кениндеги №11 Талаасынын кени боюнча сынак өткөрүүгө байланышкан башка маалыматтар менен Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу Мамлекеттик комитети
www.gkpen.kg веб-сайтынан кеңири таанышса болот.
Сынакка катышуу маселеси боюнча кеңеш алуу үчүн (+996 312) 90-98-68 телефону аркылуу кайрылууну өтүнөбүз.
Сынакка катышууну каалагандар 2017-жылдын 2-ноябрында саат 15.00дөн кечиктирбей керектүү документтерди тапшыруулары зарыл.
Документтер Бишкек ш., Эркиндик пр., 2 дарегиндеги 219-бөлмөгө, Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу Мамлекеттик комитетине тапшырылат.

Правительство Кыргызской Республики ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на право пользования недрами
с целью разработки буроугольного месторождения «Сулюкта – поле 11»

Повторный Конкурс будет проводиться в соответствии с «Положением о порядке и условиях проведения конкурса на право пользования недрами», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 14 декабря 2012 года №834 и Условиями и порядком проведения конкурса на право пользования недрами с целью разработки буроугольного месторождения Сулюкта-поле-11 и критериями определения победителя.
Конкурсная комиссия установила стоимость оплаты за право пользования недрами объекта конкурса в размере не менее 564 400 000 сом.
Одним из требований к участию в конкурсе является оплата за краткий пакет геологической информации в размере 750 850 сом.
Заинтересованные лица могут ознакомиться подробно с требованиями к участию в конкурсе, а также иной информацией, касающейся конкурса по буроугольному месторождению Сулюкта-поле-11, содержащейся в Условиях и порядке проведения конкурса на право пользования недрами с целью разработки буроугольному месторождению Сулюкта-поле-11 и критериями определения победителя, на веб-сайте Госкомитета www.gkpen.kg.
Для консультаций по вопросу участия в конкурсе просим обращаться по телефону: (+996 312) 90-98-68.
Желающим принять участие в конкурсе, необходимо предоставить не позднее 15.00 часов 2 ноября 2017 года документы для участия в конкурсе. Документы представляются в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики по адресу: г. Бишкек, проспект Эркиндик, 2, кабинет №219.

Kyrgyz Republic ANNOUNCES THE TENDER for the right to use subsoil
 for exploitation lignite deposit “Sulukta - field 11”

according to the Law of Kyrgyz Republic
“On subsoil”.

The repeatedly tender will be held in accordance with the Regulations on the procedure and conditions of the tender for the right of subsoil use, approved by Resolution of the Government of the Kyrgyz Republic dated December 14, 2012 No.834 and “The Conditions and procedure for holding the tender for the right to use subsoil for lignite deposit “Sulukta - field 11” and criteria for determining the winner”.
Tender commission has established the cost of payment for the right to use subsoil object of the contest in the amount not less than 564,400,000 KG soms.
One of the requirements for participation in the tender is the payment for a brief package of geological information in the amount of 750,850 KG soms.
All interested may get detailed information on all required documents for participation in the tender and other information regarding tender in file “The Conditions and procedure for holding the tender for the right to use subsoil for exploitation lignite deposit “Sulukta - field 11” and criteria for determining the winner” uploaded on official website of the State Committee for Industry, Energy and Subsoil of the Kyrgyz Republic http://www.gkpen.kg.
Consultations regarding participation
 in the tender are possible by phones:
(+996 312) 90-98-68.

All those who wish to participate in the tender should submit documents for participation in tender no later than 15.00 p.m. November 2, 2017 in the State Committee for Industry, Energy and Subsoil of the Kyrgyz Republic at: Bishkek city, Erkindik Avenue, 2, office No.219.
 


Комментарийлер

Эч бир пикир жарыялана элек

Posting comments after 3 месяца has been disabled.