Курс НБ на 20.11.2018 $69,8310 €79,8168

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектеби административдик мамлекеттик бош кызмат ордун ээлөө үчүн ачык конкурс жарыялайт

Вакансия
15 - Сентябрь 2017
www.erkintoo.kg
382
БАРДЫК АДМИНИСТРАТИВДИК МАМЛЕКЕТТИК БОШ КЫЗМАТ ОРУНДАРГА ЖАЛПЫ КЕСИПТИК ТАЛАПТАР:
1.  Кыргыз Республикасынын төмөндөгү ченемдик-укуктук актыларын билүү керек:
-    Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
-    «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамдарын;
-    Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;
-    «Соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеши жөнүндө», «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө», «Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелери жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө», «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын;
-    Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 31-январындагы №17 Жарлыгы менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестри”;
-    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын”;
-    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттарын”;
-    Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодексин;
-    Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын 2017-жылдын 31-январындагы №16 буйругу менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектеби” мамлекеттик мекемесинин Уставын”.
2.  Кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн мамлекеттик жана расмий тилдерди зарыл болгон деңгээлде билүүсү керек.
3.  Керектүү программалык продуктулары менен компьютер жана оргтехникаларды колдонууну билүүсү (Windows, Word, Excel. Маалыматтык система «Параграф», Интернет).
 
1. СУДЬЯЛАРДЫН ЖАНА СОТ ТУТУМУНУН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУ БӨЛҮМҮ
Башкы адис (У-Б) - 1 б.
1. Кесиптик билим деңгээли:
-   жогорку юридикалык билим.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
-   кенже кызмат орундарындагы мамлекеттик кызмат стажы 1 жылдан кем эмес же адистиги боюнча 3 жылдан кем эмес.
3. Кесиптик компетенциялары: Билими:
-   жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды билүүсү;
-   кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү.
Ыктуулугу:
-   маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо;
-   аналитикалык документтерди даярдоо;
-   тийиштүү тармакта ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аларды практикада колдонуу;
-   кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-   ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.
Көндүмдөр:
-   ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-   ишти пландоо жана иш убактысын туура бөлүштүрүү;
-   окутуучу иш-чараларды өткөрүүнү даярдоо;
-   мамлекеттик жана расмий тилдерде долбоордук документтерди даярдоо;
-   башкаруучу чечимдерди ыкчам ишке ашыруу.
 
2. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СУДЬЯЛАРЫНЫН КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРДИ ОКУТУУ БӨЛҮМҮ
Адис (К-Б) - 1 б.
1. Кесиптик билим деңгээли:
-   жогорку юридикалык билим.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
-   стажына талап коюлбайт.
3. Кесиптик компетенциялары: Билими:
-   жалпы мыйзамдарды, ошондой эле жана тиешелүү тармактагы мыйзамдарды билүүсү;
-   кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү.
Ыктуулугу:
-   судьялар кызмат орундарына талапкерлерден түшкөн документерди кабыл алуу, карап чыгуу жана каттоодон өткөрүү;
-   окуу залдарын сабак өтүү үчүн уюштуруу жана даярдоо;
-   жогорку турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-   документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапатту даярдоо;
-   кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
-   мамлекеттик жана/же расмий тилде ишкердик кат алышуулар;
-   командада иштөөсү.
Көндүмдөр:
-   ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу; - ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү; - башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу.
 
3. ЖАЛПЫ БӨЛҮМ
Башкы адис - юрист (У-Б) - 1 б.
1. Кесиптик билим деңгээли:
-   жогорку юридикалык билим.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
-   кенже кызмат орундарындагы мамлекеттик кызмат стажы 1 жылдан кем эмес же адистиги боюнча 3 жылдан кем эмес.
3. Кесиптик компетенциялары: Билими:
-   жалпы мыйзамдарды ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды билүүсү;
-   кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү.
Ыктуулугу:
-   Сот адилеттигинин жогорку мектебинин ченемдик документтерин укуктук анализдөө;
-   Сот адилеттигинин жогорку мектебинин мүлктүк жана башка мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын укуктук каражаттар менен коргоо;
-   Сот адилеттигинин жогорку мектебин сот жана башка органдарда карала турган талаш-тартыш туудурган маселелерди мыйзамга ылайык кызыкчылыгын көрсөтүү жана коргоо;
-   түзүмдүк бөлүмдөргө укуктук консультация жүргүзүү;
-   кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-   ишкердик сүйлөшүүлөрдү жургүзүү.
Көндүмдөр:
-   ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-   ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүшүрүү;
-   долбоордук документацияларды мамлекеттик жана расмий тилдерде даярдоо;
-   башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу.
 
Башкы адис – IT адис (У-Б) – 1 б.
1. Кесиптик билим деңгээли:
-   жогорку техникалык билим.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
-   кеже кызмат орундарындагы мамлекеттик кызмат стажы 1 жылдан кем эмес, же адистиги боюнча 3 жылдан кем эмес.
3. Кесиптик компетенциялары: Билими:
-   жалпы мыйзамдарды ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды билүүсү;
-   кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү.
Ыктуулугу:
-   программалык камсыздоо жана сервердик операциялык системаларды сапаттуу камсыздоо;
-   системалык жана тармактык программалык камсыздоону башкаруу;
-   маалыматты талдоо, системалоо жана жалпылоо;
-   аналитикалык документтерди даярдоо;
-   тиешелүү тармакта ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аларды практикада колдонуу;
-   кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-   ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.
Көндүмдөр:
-   ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-   ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
-   долбоордук документацияларды мамлекеттик жана расмий тилдерде даярдоо;
-   башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу.
 
Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтер
талап кылынат:
-   жеке арыз, кадрларды каттоо боюнча өздүк баракчасы, 3*4 өлчөмүндөгү сүрөт;
-   жарандыгын тастыктаган паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы сынакка келген маалда көрсөтүлөт);
-   эмгек китепчесинин көчүрмөсү, жогорку билимин тастыктаган дипломдун көчүрмөсү, билими жөнүндө квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги (нотариустан же иштеген жериндеги кызматчыларды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлүшү керек);
-   резюме, өмүр баяны;
-   сунуш каттары;
-   соттуулугу жоктугу жөнүндө маалымкат (берилген күнүнөн 6 ай мөөнөтүнөн ашпаган);
-   ж.б. тиешелүү документтер.
 
Документтерди кабыл алуу 2017-жылдын 15-сентябрынан 29-сентябрына чейин (кошо эсептеп) Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектебинде саат 9.00дөн 17.00гө чейин кабыл алынат. Дареги: Бишкек шаары, Москва көчөсү, 201.
Кошумча маалыматтар үчүн байланыш телефон: 45-47-36
Берилген талаптарга жооп бербеген жарандардын документтери
конкурска катышууга жол берилбейт.


Комментарийлер

Эч бир пикир жарыялана элек

Posting comments after 3 месяца has been disabled.