Курс НБ на 18.03.2019 $69,8048 €79,1935

Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеши кулактандыруу

Вакансия
09 - Январь 2018
www.erkintoo.kg
371
Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеши Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Конституциялык палатасынын судьяларынын
1 бош кызмат ордуна жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 6 бош кызмат ордуна сынактык тандоо жарыялайт.
 
Арыздарды жана документтерди Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу  Сот департаменти 2018-жылдын 9-январынан 18-январына чейин 10 күн ичинде саат 09:00дөн 18:00гө чейин кабыл алат. Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ибраимов көчөсү, 64, 1-кабат, 2-кабинет. Кошумча маалыматты (0553) 63‑00‑90 жана (0558) 88-72-34 телефон номерлерине чалып, же www.otborsudei.kg
сайтынан алууга болот.
 
Арызга тиркелүүчү документтер:
1)   паспорттун көчүрмөсү;
2)   жогорку юридикалык билими жөнүндөгү дипломдун нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
3)   эмгек китепчесинин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү, юридикалык кесипте иштөө стажын тастыктаган башка документтер;
4)   сынакка катышуу күнүнө чейин бир жылдан ашпаган убакыт мурда берилген саламаттыгынын абалы жөнүндө медициналык корутунду (№086 үлгүсүндөгү справка);
5)   талапкердин инсандыгын мүнөздөгөн пикирлер, сунуштар (бар болсо);
6)   3х4 өлчөмүндөгү бир фотосүрөт;
7)   тиркеме папка.
 
Кыргыз Республикасынын учурда иштеп жаткан судьясы Сот департаментине арыз жолдоо менен сынактык тандоого катышууга укуктуу.
 
Тизмеде көрсөтүлгөн арыз жана документтерди тапшырууда бардык талапкерлер Сот департаментинде «Судьялык кызматка талапкердин анкетасын» толтурушат.
 
Сынакка катышууга арыз берген Кыргыз Республикасынын учурда иштеп жаткан судьяларынын өздүк иштерин Судьяларын тандоо боюнча кеңешке Жогорку соттун, Жогорку соттун Конституциялык палатасынын аппараттары жана Сот департаменти жөнөтөт. 
 
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялыгына талапкерлерге коюлуучу талаптар:
1.   Кыргыз Республикасынын жараны;
2.   Жашы – 40 жаштан кем эмес, 70 жаштан улуу эмес;
3.   "Юриспруденция" адистиги боюнча жогорку юридикалык билими же тиешелүү багыт боюнча "бакалавр" академиялык даражасы бар болсо, "магистр" академиялык даражасын ыйгаруу менен "Юриспруденция" даярдык багыты боюнча жогорку билими;
4.   Юридикалык кесиби боюнча он беш жылдан кем эмес;
5.   Мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
 
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьялыгына талапкерлерге коюлуучу талаптар:
1)   Кыргыз Республикасынын жараны;
2)   Жашы 40 жаштан кем эмес, 70 жаштан улуу эмес;
3)   "Юриспруденция" адистиги боюнча жогорку юридикалык билими же тиешелүү багыт боюнча "бакалавр" академиялык даражасы бар болсо, "магистр" академиялык даражасын ыйгаруу менен "Юриспруденция" даярдык багыты боюнча жогорку билими;
4)      Юридикалык кесиби боюнча он жылдан кем эмес иш стажы барлар.
Совет по отбору судей Кыргызской Республики
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Совет по отбору судей Кыргызской Республики
объявляет конкурсный отбор на замещение
1 вакантной должности судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики,
6 вакантных должностей Верховного суда Кыргызской Республики.
 
Прием заявлений и документов осуществляет Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики в течение 10 дней ежедневно с 9 января по 18 января 2018 года с 09:00 до 18:00 часов по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Ибраимова, д. 64, 1 этаж, каб. 2. Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам: (0553) 63-00-90 и (0558) 88-72-34, а также на сайте www.otborsudei.kg
 
К заявлению прилагаются:
1)   копия паспорта;
2)   нотариально заверенная копия диплома о высшем юридическом образовании;
3)   заверенная копия трудовой книжки, иные документы, подтверждающие наличие стажа работы по юридической профессии;
4)   медицинское заключение о состоянии здоровья, выданное в течение одного года перед участием в конкурсе (справка формы №086);
5)   отзывы, рекомендации, характеризующие личность претендента (если имеются);
6)   одна фотография 3х4;
7)   скоросшиватель.
 
Действующий судья Кыргызской Республики вправе участвовать в конкурсном отборе, подав заявление в Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики.
 
При подаче заявления и документов согласно указанному перечню, все претенденты заполняют «Анкету кандидата на должность судьи» в Судебном департаменте при Верховном суде Кыргызской Республики.
 
Личные дела действующих судей Кыргызской Республики, подавших заявление на участие в конкурсе, представляются в Совет по отбору судей аппаратами Верховного суда, Конституционной палаты Верховного суда и Судебным департаментом при Верховном суде КР.
 
Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики:
1)   Гражданство Кыргызской Республики;
2)   Возраст - не моложе 40 лет и не старше 70 лет;
3)   Высшее юридическое образование по специальности "Юриспруденция" или высшее образование по направлению подготовки "Юриспруденция" с присвоением академической степени "магистр" при наличии академической степени "бакалавр" по соответствующему направлению;
4)   Стаж работы по юридической профессии не менее пятнадцати лет;
5)   Владение государственным и официальным языками.
 
Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи Верховного суда Кыргызской Республики
1)   Гражданство Кыргызской Республики;
2)   Возраст - не моложе 40 лет и не старше 70 лет;
3)   Высшее юридическое образование по специальности "Юриспруденция" или высшее образование по направлению подготовки "Юриспруденция" с присвоением академической степени "магистр" при наличии академической степени "бакалавр" по соответствующему направлению;
4)   Стаж работы по юридической профессии не менее десяти лет.
Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеши
К У Л А К Т А Н Д Ы Р У У
Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеши
Бишкек шаардык сотунун 4 бош кызмат ордуна,
Бишкек шаарынын Биринчи май райондук сотунун 2 бош кызмат ордуна,
Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун 2 бош кызмат ордуна,
Чүй областтык сотунун 3 бош кызмат ордуна,
Чүй областынын Сокулук райондук сотунун 1 бош кызмат ордуна,
Чүй областынын Аламүдүн райондук сотунун 1 бош кызмат ордуна,
Чүй областынын Токмок шаардык сотунун 1 бош кызмат ордуна,
Чүй областынын Кемин райондук сотунун 1 бош кызмат ордуна,
Ош областынын Ош шаардык сотунун 1 бош кызмат ордуна,
Ош областынын Кара-Суу райондук сотунун 1 бош кызмат ордуна,
Ош областынын Өзгөн райондук сотунун 1 бош кызмат ордуна,
Ысык-Көл областтык сотунун 2 бош кызмат ордуна,
Ысык-Көл областынын Каракол шаардык сотунун 1 бош кызмат ордуна,
Нарын областтык сотунун 1 бош кызмат ордуна,
Баткен областынын Кадамжай райондук сотунун 1 бош кызмат ордуна
жана Баткен областынын Баткен райондук сотунун 1 бош кызмат
ордуна сынактык тандоо жарыялайт.
 
Арызды жана документтерди Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти 2017-жылдын 9-январынан 27-январына чейин 19 күн ичинде 9.00дөн 18.00гө чейин кабыл алат.  Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, С.Ибраимов көчөсү, 64, 1-кабат, 2-кабинет. Кошумча маалыматты (0553) 63‑00‑90 жана (0558) 88-72-34 телефон номерлерине чалып, же www.otborsudei.kg
сайтынан алууга болот.
 
Арызга тиркелүүчү документтер:
1)   паспорттун көчүрмөсү;
2)   жогорку юридикалык билими жөнүндөгү дипломдун нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
3)   эмгек китепчесинин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү, юридикалык кесипте иштөө стажы тастыктаган башка документтер;
4)   сынакка катышуу күнүнө чейин бир жылдан ашпаган убакыт мурда берилген саламаттыгынын абалы жөнүндө медициналык корутунду (№086 үлгүсүндөгү справка);
5)   Кыргыз Республикасынын «Судьяларынын статусу жөнүндөгү» конституциялык Мыйзамдын 17-беренесинин 2-бөлүгү: «Жергиликтүү соттун судьясынын кызматын ээлөөгө биринчи жолу талапкерленген жана судьялык иш стаждары жок адамдарга, ошондой эле судьялык иш стаждары бар адамдарга, ошол эле убакта алардын конкурска катышууга арыз бергендиги менен судьялык кызматтан бошотулган же судьялык ыйгарым укугу токтотулган мөөнөттүн ортосундагы тыныгуу он жылдан ашса, анда төмөндөгүдөй кошумча талаптар белгиленет: квалификациялык экзаменди (мындан ары - экзамен) берүүнүн натыйжалары боюнча берилүүчү сертификаттын болушу. Экзамен талапкерлердин окуусунун жыйынтыктары боюнча тапшырылат. Сертификат үч жыл бою жарактуу. Окутуунун программасы, экзаменди алуу боюнча комиссиянын курамы, ошондой эле аны берүүнүн тартиби Судьялар кеңеши тарабынан бекитилет.»;
6)   талапкердин инсандыгын мүнөздөгөн пикирлер, сунуштар (бар болсо);
7)   3х4 өлчөмдөгү бир фотосүрөт;
8)   тиркеме папка.
 
Кыргыз Республикасынын учурда иштеп жаткан судьялары Сот департаментине арыз жолдоо менен сынактык тандоого катышууга укуктуу.
 
Тизмеде көрсөтүлгөн арыз жана документтерди тапшырууда бардык талапкерлер Сот департаментинде «Судьялык кызматка талапкердин анкетасын» толтурушат.
 
Сынакка катышууга арыз берген Кыргыз Республикасынын учурунда иштеп жаткан судьяларынын өздүк иштерин Судьяларды тандоо боюнча кеңешке Сот департаменти жөнөтөт.
 
Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьялыгына талапкерге коюлуучу талаптар:
1)   Кыргыз Республикасынын жараны;
2)   Жашы 30 жаштан жаш эмес, 65 жаштан улуу эмес;
3)   "Юриспруденция" адистиги боюнча жогорку юридикалык билими же тиешелүү багыт боюнча "бакалавр" академиялык даражасы бар болсо, "магистр" академиялык даражасын ыйгаруу менен "Юриспруденция" даярдык багыты боюнча жогорку билими;
4)   Юридикалык кесиби боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы бар Кыргыз Республикасынын жараны боло алат.
Совет по отбору судей Кыргызской Республики
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Совет по отбору судей Кыргызской Республики
объявляет конкурсный отбор на замещение
4 вакантных должностей судей Бишкекского городского суда,
2 вакантных должностей судей Первомайского районного суда г. Бишкек,
2 вакантных должностей судей Свердловского районного суда г. Бишкек,
3 вакантных должностей судей Чуйского областного суда,
1 вакантной должности судьи Сокулукского районного суда Чуйской области,
1 вакантной должности судьи Аламудунского районного суда Чуйской области,
1 вакантной должности Токмокского городского суда Чуйской области,
1 вакантной должности судьи Кеминского районного суда Чуйской области,
1 вакантной должности судьи Ошского городского суда Ошской области,
1 вакантной должности Кара-Сууйского районного суда Ошской области,
1 вакантной должности Узгенского районного суда Ошской области,
2 вакантных должностей судей Иссык-Кулского областного суда,
1 вакантной должности судьи Каракольского городского суда Иссык-Кульской области,
1 вакантной должности судьи Нарынского областного суда,
1 вакантной должности судьи Кадамжайского районного суда Баткенской области и 1 вакантной должности судьи Баткенского районного суда Баткенской области.
 
Прием заявлений и документов осуществляет Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики в течение 19 дней ежедневно с 9 января по
27
 января 2018 года с 9.00 до 18.00 часов по адресу: Кыргызская Республики, город Бишкек, ул. С.Ибраимова, д. 64, 1-й этаж, кабинет 2. Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам: (0558) 88-72-34 и (0553) 63-00-90, а также на сайте
www.otborsudei.kg
 
К заявлению прилагаются:
1)   копия паспорта;
2)   нотариально заверенная копия диплома о высшем юридическом образовании;
3)   заверенная копия трудовой книжки, иные документы, подтверждающие наличие стажа работы по юридической профессии;
4)   медицинское заключение о состоянии здоровья, выданное в течение одного года перед участием в конкурсе (справка формы №086);
5)   документ, подтверждающий наличие дополнительного требования, предъявляемого к претенденту, согласно части 2 статьи 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Статусе судей Кыргызской Республики»: «К лицам, впервые претендующим на замещение должности судьи местного суда и не имеющим стаж судейской работы, а также к лицам, имеющим судейский стаж работы, у которых при этом срок перерыва между подачей заявления на участие в конкурсе и освобождением лица от должности судьи либо прекращением полномочий судьи превышает десять лет, устанавливается следующее дополнительное требование - наличие сертификата, выдаваемого по результатам сдачи квалификационного экзамена (далее - экзамен). Экзамен сдается по итогам очного или заочного обучения претендентов. Сертификат действителен в течение трех лет. Программа обучения, состав комиссии по приему экзамена, а также порядок его сдачи утверждаются Советом судей»;
6)   отзывы, рекомендации, характеризующие личность претендента (если имеются);
7)   одна фотография 3х4;
8)   скоросшиватель.
 
Действующие судьи Кыргызской Республики вправе участвовать в конкурсном отборе, подав заявления в Судебный департамент.
 
При подаче заявления и документов согласно указанному перечню, все претенденты заполняют «Анкету кандидата на должность судьи» в Судебном департаменте.
 
Личные дела действующих судей Кыргызской Республики, подавших заявление на участие в конкурсе, представляются в Совет по отбору судей Судебным департаментом.
 
Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи местного суда Кыргызской Республики:
1)   Гражданство Кыргызской Республики;
2)   Возраст - не моложе 30 лет и не старше 65 лет;
3)   Высшее юридическое образование по специальности "Юриспруденция" или высшее образование по направлению подготовки "Юриспруденция" с присвоением академической степени "магистр" при наличии академической степени "бакалавр" по соответствующему направлению;
4)   Стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет.


Комментарийлер

Эч бир пикир жарыялана элек

Posting comments after 3 месяца has been disabled.