Курс НБ на 26.02.2021 $84,7500 €102,9628

Редакция

Башкы редактор
Аленов Бахпурбек Абдыкарович
Редактордун жардамчысы
Айтолкун   — 62-38-75

Башкы редактордун 1-орун басары
Чербеков Алмаз— 62-38-77

Башкы редактордун маркетинг жана коммерциялык иштер боюнча орун басары
Сатыкулов Орункул — 62-19-06

Жооптуу катчы
Жунусов Асан— 62-38-71

Бөлүм башчылар Саясат бөлүмү
Турдалиева Бегим — 62-19-51

​Маданият бөлүмү
Бакиров Карбалас — 62-18-64

«Нормативдик актылар» журналынын жооптуу редактору
Кулатаева Бактыгүл — 62-18-64

Коммерциялык бөлүмү — 62-19-06 (факс)

Коммерциялык бөлүмү — 62-18-66,


Кабарчылар
Абилов Абдимухтар
Урматова Шайгүл
Дүйшөнбаева Айзада
Макешова Айчүрөк
Шайкеева Айнура
Имамадиев Бактыбек
Турдалиева Бегим
Чамашев Азизбек
Барыктабасова Асел

Башкы эсепчи — 62-38-73

Компьютердик борбор — 62-38-74

Региондор боюнча өкүлдөр
Исмаилова Ризван — Ош — 0(3222) 5-56-04, Дария (0770) 16-95-85,
Осмонов Жолдошбай — Жалал-Абад облусу (0778) 51-51-05
Акматов Адылбек — Баткен облусу (0772) 00-21-29
Макешова Айчүрөк — Чүй облусу — 62-18-66, (0772) 62-06-19
Канат Ашимов — Ысык-Көл облусу — (0702) 45-67-90
Күмөндөр Усуптегин — Нарын облусу — (0772) 43-56-77
Нуржигит Сейдалиев — Талас облусу — (0779) 22-24-78

​Факс: 62-19-06